Trafikte 40. Yıl Marşı  Şükran Beratı  Kriterlerimiz  Misyonumuz  Vizyonumuz
Vizyonumuz

Bilindiği gibi çağdaş ülkelerin medenî insanları; ülke yönetimini, yaşadıkları ortamları, eğitim sistemlerini, çalışma düzenlerini ve hayat şartlarını; mükemmeliyete ulaşmak uğruna alabildiğine eleştirip, sorgulayarak ve kendileri de bunun bedeline katlanarak, bulundukları seviyeye yükselebilmişlerdir. Bu açıklık ve şeffaflık onlara hem ülkeleri adına, hem kendileri adına müthiş bir özgüven ve zor erişilebilecek bir hayat standardı kazandırmıştır. Özellikle soğuk iklim ülkelerinde (İskandinavya) başlayan bu özeleştiri, giderek batı ülkelerine de yayılmış ve onları bu günkü gelişmişlik seviyesine ulaştırmıştır.

Sıcak iklim ülkeleriyle, doğu kültürünün hakim olduğu ülkelerin insanları ise, her zaman liderci ve teslimiyetçi bir anlayışı benimsemiş; “Büyüklerimiz ne diyorsa doğrusu odur” dar kalıbı içine kilitlenmişlerdir. Bireysel özgüveni yok eden ve kişilik yapısını örseleyen bu hayat tarzı, birçok ülkenin geri kalmışlığının birinci sebebini teşkil etmektedir.

İçine kapanık, suskun, tepkisiz ve anlaşılmaz bir ketumiyet içinde yetişen insanlar, batılı muhatapları karşısında her zaman ve her konuda yenik düşmekte ve en haklı oldukları konularda bile haklarını aramaktan aciz kalmaktadırlar.

Çağdaşlaşmayı hedefleyen ülkemizde ise bu konuda, özellikle son zamanlarda olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Büyük şehirler başta olmak üzere, eğitim seviyesinin yükseldiği bölgelerin insanları genellikle “Aydın Kişi” olarak yetişmekte, yeri geldiği zamanlarda eleştiri hakkını iyi kullanmakta, haksızlıklara cesurca karşı çıkmakta ve düşüncelerini hiç çekinmeden ortaya koyabilmektedirler. Milletimizi “Sağır Toplum” olmaktan kurtaracak olan bu aydınların sayısı arttıkça, her konuda olduğu gibi, sürücü eğitiminin değişimi ve gelişimi konusunda önemli ilerlemelerin sağlanacağına ve bu suretle trafik kazalarının da azalacağına inanmaktayız.

Standartlarımız yüksek olup, Değişim Gelişim Mükemmeliyet (DEGEM) temel felsefemizi teşkil eder. Kalite üstünlüğü hususunda hiçbir ülkenin zenginliğine karşı bir kompleksimiz yoktur.

Bu bilgiler ışığında, geleceğimizi emanet edeceğimiz aydın gençler başta olmak üzere, geri kalmışlığı kader olarak kabul etmeyen herkesi bu vizyon altında birlik olmaya davet ediyoruz.

Bizlerle çalışmak, gönüllere ferahlık ve huzur verir. Zira biz; ülkemizdeki bazı alışkanlıkların aksine, hiçbir şaibeye bulaşmadık, bulaşmayız… Sesimizin gür çıkması bundandır…!

Bunun içindir ki; yüzümüz ak, alnımız açık, başımız dik, göğsümüz gerilidir.
Böyle olduğumuz için ‘Bayrağımız’ yükseklerde; Şanlı Dalgalanıyor…!
Geri
© Copyright 2008 TÜTEV. Türkiye Trafik Eğitimini Geliştirme ve Kazaları Önleme Vakfı